Wie zijn wij?

Wie zijn wij en hoe denken wij?

De stuurgroep van Stadsdorp KNSM bestaat uit de volgende personen: Monique Hollman, Ria Jaarsma, Go Ellens, Pem Goldschmidt en Lucie de Vries.

Een stadsdorp is een nieuwe vorm van samen zijn en samen leven inde stad, waardoor sociale cohesie ontstaat en mensen zich meer thuis voelen in hun buurt, waardoor de vraagverlegenheid wegzakt en meer dóór, vóór en mét elkaar gedaan wordt.

Onze wereld is meer en meer een wereld waarin mensen gezond willen zijn en mooi ouder willen worden. Soms lukt dat, soms niet. Maar daar waar het wél lukt zie je dat dat nooit zomaar gaat. Tijdig moet je stappen zetten, je bewegen in de goede richting om de – misschien soms – negatieve kanten van het ouder worden voor te zijn. Een stadsdorp is daarvoor een mooie mogelijkheid. De stuurgroep entameert activiteiten zoals een buurtborrel, een salon, wekelijkse korte wandelingen, leesclubs, die maandelijks worden aangekondigd via een nieuwsbrief. Via deze activiteiten kunnen mensen op een ontspannen wijze kennis met elkaar maken.

Wij zijn – in tegenstelling tot sommige andere stadsdorpen in Amsterdam – géén belangenbehartiger of een bemiddelaar die zorgt voor contracten met commerciële partners en/of het regelen cq inkopen van professionele zorg.

Reacties gesloten