Tijdelijke pontverbinding Sluisbuurt-OHG

Beste medebewoners,

Jullie hebben van de Gemeente Amsterdam een brief gekregen met het verzoek om te reageren op de wenselijkheid van een tijdelijke pontverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied (OHG).
Eric Petzinger en ik zijn lid van een klankbordgroep van de gemeente waarin die tijdelijke pontverbinding wordt besproken. De gemeente gaat er vanuit dat de tijdelijke pontverbinding naar het Oostelijk Havengebied een noodzaak is. De klankbordgroep was oorspronkelijk ingesteld om mee te praten over een vaste oververbinding: een brug of tunnel. Dit, nadat een jaar eerder een klankbordgroep tot de conclusie kwam dat de beste en goedkoopste oplossing van het verkeersprobleem een verbetering van de Amsterdamse brug (over het Amsterdam-Rijnkanaal) zou zijn. De Oostelijke Eilanden zijn niet ontworpen op doorgaand verkeer en fietsroutes worden steeds drukkere verkeerswegen: meer fietsen en voertuigen, hogere snelheden door elektrische fietsen en bredere voertuigen door besteldiensten die van de fietspaden gebruik maken. De verkeersbreedte van de brug of tunnel zou tien meter moeten zijn.
De gemeenteraad wil ondanks dit advies dus doorzetten op de fietsverbinding naar het Oostelijk Havengebied en daar op vooruitlopen met een tijdelijke pontverbinding.
In de klankbordgroep beginnen de leden uit de verschillende eilanden naar elkaars eiland te wijzen: bij ons kan het niet maar bij jullie eiland wel. Op die wijze is ook het KNSM Eiland in beeld gekomen. Het KNSM Eiland behoorde aanvankelijk niet tot de aanlandingsmogelijkheden. Na de eerste zitting werden Eric en ik uitgenodigd want in de klankbordgroep vond men dat het KNSM Eiland een prima aanlandingspunt vormt. Dus werd KNSM Eiland toegevoegd.

Een aantal opmerkingen over de noodzaak van een tijdelijke pontverbinding en de bezwaren van de aanlanding van zo een verbinding op de kop van het KNSM Eiland.

1. Een tijdelijke pontverbinding is niet nodig voor het overgrote deel van de fietsers komende van IJburg en het Zeeburgereiland. Uit verkeersonderzoeken blijkt dat maar zeer weinig fietsers de Oostelijke Eilanden als bestemming kiezen en een minderheid het Centraal Station (tram 26 is veel sneller). Het merendeel van de fietser gaat naar het zuiden van het centrum, naar Amsterdam Oost, Diemen en de Zuidas. Die hebben geen tijdwinst bij een vaste oeververbinding naar het OHG en zeker niet bij toepassing van een pont waar wachten en varen meer tijd kosten dan fietsen over de Amsterdamse brug. In het filmpje suggereert een van de ondervraagden dat het wel 12 minuten tijdwinst oplevert. Dat is een illusie. Tenzij ze in het winkelcentrum Brazilië moet zijn, de pont bij de Steltloper aanlandt en ze in Sluisbuurt komt te wonen. Dan is zes minuten tijdwinst mogelijk. Dat geld dan misschien voor minder dan 5 procent van de (toekomstige) bewoners van de wijk Sluisbuurt op het Zeeburgereiland.

2. Tijd, inpasbaarheid in de buurt, nautische veiligheid, groen, parkeerruimte, kinderveiliglheid, verkeersveiligheid, fietstijd van en naar het aanlandingspunt, overlast, kosten, etc. Het zijn allemaal aspecten die meewegen in de keuze van het aanlandingspunt in het OHG. Wat staat het KNSM Eiland te wachten bij aanlanding van het pont oud Surinamekade naast het gebouw Venetiehof? (a) drie keer per uur aanlanding van het pont, (b) vanaf de Surinamekade wordt langs de ondergrondse garage van Venetiehof een drie meter breed fietspad gemaakt naar de KNSM-Laan, (c) de KNSM Laan wordt verbreed, aan weerszijden komt een fietspad. Dit gaat ten koste van het aantal parkeerplaatsen en ten koste van het groen (auto’s moeten nu parkeren tussen de bomen). De stoep langs de zuidzijde wordt smaller. Bij loods zes worden parkeerplaatsen opgeheven en laden en lossen moet in de zijstraat plaatsvinden. Het Azartplein wordt gewijzigd om het oversteken van fietsers veiliger te maken. Een deel van het gras rond de fontein moet verdwijnen en mogelijk ook bomen. De ruimte voor voetgangers wordt minder.(d) de verbindingsdam wordt nog drukker dan hij nu al is.

3. We hebben geprotesteerd tegen deze route. Volgens ons is ze een van de ongunstigste mogelijkheden die gekozen kan worden: (1) hogere investeringen in aanpassingen in infrastructuur, (2) ondanks de aanpassingen drukker en gevaarlijker verkeer: acht parkeergarages komen uit op de KNSM Laan. Er rijdt een lijnbus (65), De KNSM Laan is dicht bevolkt met hoogbouw, (3) bewoners in onze zijvleugel raken hun rustige kant kwijt, (4) sluipverkeer langs de Surinamekade dat het wandelen belemmert, (5) mogelijke overlast van geparkeerde fietsen bij het eindpunt van bus 65. (6) verlies van parkeermogelijkheden, (7) verlies van groen, (8) negatieve invloed op de bedrijven, winkels, etc in loods 6.

4. Naar onze mening is het beste punt van aanlanding dia naast het nieuwe gebouw de Steltloper op Sporenburg. Hier hoeven weinig infrastructuur aanpassingen gemaakt te worden, de fietsroute langs dat eiland is kort zonder busverbinding: goedkoper, veiliger, minder impact op de buurt, etc.

Er valt nog mer over te zeggen, maar bovenstaande geeft een beeld van de situatie en de afwegingen zoals we die meemaken en beoordelen. Het belangrijkste is: een veerverbinding is niet echt nodig. Voor minder kosten kan de situatie bij de Amsterdamse brug voor fietsers en voetgangers verbeterd worden. En als hij er toch moet koemen is het KNSM Eiland de slechtste keuze. Ook uit nautische (veiligheid) overwegingen. Dit laatste blijkt uit (indirecte) informatie van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf.

Met vriendelijke groet

Gerrit Jan Zijlstra

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.