Wie zijn wij?

WIE ZIJN WIJ?

Het doel van een stadsdorp is het bevorderen van een dorpachtige sfeer van saamhorigheid binnen een stedelijke omgeving, zodat mensen die bij elkaar in de buurt wonen zich daar thuis gaan voelen, elkaar kunnen leren kennen en waarderen. Zo kunnen ze elkaar bijstaan, als goede buren, wanneer dat nodig is. Een tegenwicht voor de massaliteit van de grote stad.

Daartoe organiseert het StadsdorpKNSM activiteiten voor en door de bewoners van het KNSM-eiland. Er is bijvoorbeeld een maandelijkse inloopborrel bij café Kanis & Meiland, wekelijkse wandelingen in de buurt, maandelijks langere wandelingen in de omgevng, leesclubs, museumbezoek, een mahjongclub, en culturele ‘salons’ bij buurtgenoten thuis. De activiteiten worden elke maand aangekondigd in een nieuwsbrief, op de website en via facebook.

Stadsdorpen ontstaan in steden over de hele wereld, ook in vele buurten in Amsterdam zijn er Stadsdorpen opgezet. Omdat het bewonersinitiatieven zijn, kunnen ze onderling verschillen in in organisatie, doelstelling en aanbod. Wij beperken ons tot  bewoners van ‘ons’ eiland, omdat wij vinden dat een kleinschalig stadsdorp het beste werkt. StadsdorpKNSM is onafhankelijk van instellingen of overheid en vraagt geen contributie. Een kleine stuurgroep van bewoners zorgt voor de continuïteit.

LID WORDEN

Om lid te worden, de maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen en de activiteiten bij te wonen, hoeft u zich alleen in te schrijven. Dat kan via Contact. Na aanmelding krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord; het wachtwoord kunt u naderhand aanpassen. Ook komt u op de mailinglist van onze nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere maand en informeert over activiteiten en bijeenkomsten. Kijk ook op onze facebookpagina. Alleen een lid kan op de website zien wie de andere leden zijn. Lidmaatschap is gratis en heeft geen verplichtingen.

STUURGROEP

De stuurgroep van StadsdorpKNSM bestaat uit: Ria Jaarsma, Pem Goldschmidt, Lucie de Vries en Daan Mulder.

 

  • Bij veel van onze activiteiten worden foto’s gemaakt door enthousiaste leden. Geschikte foto’s plaatsen wij soms op onze site. Aangezien we zorgvuldig moeten en willen omgaan met de privacy van onze leden vragen wij als stuurgroep om ons te informeren over eventueel bezwaar hiertegen. Wij zullen er dan rekening mee houden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.