Copy
View this email in your browser

stadsdorpknsm

Beste Stadsdorpers
 
Na een korte pauze in de maand maart gaan we in april weer van start met een aantal mooie projecten, speciaal voor leden van ons stadsdorp KNSM.
Op de website vindt u bovendien nog mooie aankondigingen van filosofische avonden bij boekhandel Van Pampus, een Danspaleis in het Lloyd Hotel, ook allemaal in April.
Onder het hoofdje actueel op de website kunt u handige links vinden van allerlei instituten en instellingen hier in de buurt. Daar vindt u ook fotoos van de wandelingen, schaakpartijen, maandborrels en (meest actueel) de eerste succesvolle Salon. Kijkt u daar vooral eens naar.
De kalender, te vinden onder activiteiten, op de website is bijgewerkt voor april. Heel handig om de data vast te noteren!
 

zondag 5 april
 
maandag 6 april 
vrijdag 10 april


 
maandag 20 april
dinsdag 21 apri
Paasborrel
16.30 – 19.00 uur
                                   
Op eerste Paasdag gaat onze buurtborrel gewoon door. Ongetwijfeld zullen er naast de glazen wijn en bier paaseitjes liggen, en wie weet een fijne eiersalade.
We hopen u, wellicht na een bezoek aan een meubelboulevard, bij Kanis en Meiland te ontmoeten.
Schaken bij Kanis
20:00 uur

 
Iedere eerste maandag van de maand wordt er geschaakt bij Kanis en Meiland.
Inmiddels is het aantal schakers gegroeid van  3 tot 6. Een aanwas van 100% dus.  Schakers van ieder niveau zijn welkom.
 
 
Wandelen van Volendam naar Edam met een rondleiding in Fort bij Edam
10.00 – 17.00 uur
 
Op 10 april  maken we een wandeling onder leiding van Piet en Tineke Meijer, die begint in Volendam.
We nemen  bus 48 van 10.08 van het Azartplein. Dan gaan we met bus 316 om 10.34 naar Volendam.
Vanaf Volendam lopen we over de dijk naar Edam.
Daar bezoeken we het  fort bij Edam
We worden ontvangen en rondgeleid door Piet en Tineke, die daar al jaren als vrijwilliger actief zijn.
Na de rondleiding vervolgen we de wandeling door het prachtige stadje Edam, waarna we weer met de bus teruggaan.
NB: Warme kleren zijn nodig in het fort. Iedereen moet zelf een lunch meenemen, koffie en thee kunnen we in het fort krijgen. De entree voor het fort inclusief rondleiding is €3,50.
De totale wandeling is ongeveer 8 km en daar komt de rondleiding van een uur door het fort dan nog bij.
 
Voor informatie en aanmelding: Ria Jaarsma
 
NB: Geïnteresseerden kunnen natuurlijk ook op eigen gelegenheid aansluiten bij de rondleiding in het Fort bij Edam om 13.00 uur.
Adres: Oorgat 10
1135 CR Edam
De Salon   Inleiding in de moderne muziek
 20:00 uur
Jan van Bolhuis gaat ons in deze Salon helemaal op de hoogte brengen van de ontwikkeling van de klassieke muziek vanaf  1900 tot heden.
 
Zijn verhaal wordt geïllustreerd door muziekfragmenten uit de verschillende periodes.
Op zijn verzoek is de toegang tot deze salon beperkt tot 10 personen per avond. Vandaar dat we een tweede avond hebben gereserveerd als de aanmeldingen de 10 overschrijden.
 
We zouden het op prijs stellen dat u, als u zich inschrijft, een voorkeur voor één van de twee avonden  opgeeft. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.
 
Aanmelden bij: Pem Goldschmidt
Per (stadsdorp)-evenement ontvangt u een week van te voren een aparte mail, maar noteer vooral alvast deze data en volg de website waar onder het kopje activiteiten en op de home page alle toekomstige activiteiten vermeld staan

Mail adres : info@stadsdorpknsm.nl
unsubscribe from this list    update subscription preferences