Home » Geschiedenis » Plannen voor het KNSM-eiland

Plannen voor het KNSM-eiland

Ondertussen speelt op het niveau van de gemeente Amsterdam de discussie over de toekomst van het Oostelijk Havengebied. Er zijn verschillende plannen geweest. In 1980 presenteert de werkgroep Stad aan het IJ haar plannen, gevolgd door architectenbureaus. De werkgroep van ambtenaren die door het gemeentebestuur in het leven is geroepen komt met een Structuurschets waarbij de havenbekkens worden gedempt en bebouwd. De nieuwe bewoners van het gebied verenigen zich in de Bewonersgroep Oostelijk Havengebied en organiseren in 1983 een symposium onder de naam Watertanden in Havens Oost. Samen met de schippers wijzen zij op het ‘unieke karakter’ van het gebied door de aanwezigheid van het ruime water. “Tijdens het symposium worden voorstellen gedaan om de havensfeer binnen de nieuwe woonwijk voort te laten leven. Daarom mogen oude havenpanden niet worden gesloopt en is het, volgens de aanwezigen, nodig om een goed inrichtingsplan voor het gebruik van het water te maken.” (Kadraaiers, blz. 135)

Plan voor KNSM

In een nieuwe structuurschets van de gemeente zijn de dempingen grotendeels verdwenen. De Gemeenteraad gaat hier in 1985 mee akkoord.

“De planvorming voor het KNSM-terrein brengt aardig wat tongen in beweging. Na veel aarzelen besluit de gemeente om hier ondanks de geïsoleerde ligging toch te bouwen.” (Zeeburg, blz. 105) De gemeente kiest uiteindelijk voor het plan van architect Jo Coenen met grote bouwblokken. “Wel worden ideeën van de bewoners overgenomen. Er komen steigers voor woonboten en enkele havengebouwen blijven staan. De oude Loods 6 wordt van binnen helemaal verbouwd tot kunst- en designcentrum en in de nieuwbouw aan de Levantkade komen winkels en cafés. Om de architectuur extra aandacht te geven schakelen de twee betrokken woningbouwcorporaties buitenlandse architecten in. De Belg Bruno Albert en de Duitser Hans Kolhoff drukken met een monumentaal woonblok hun stempel op het KNSM-eiland.” (Zeeburg, blz. 105)

Bronnen

Ton Heijdra, Zeeburg. Geschiedenis van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. De Milliano, 2000.
Ton Heijdra, Kadraaiers & Zeekastelen. Geschiedenis van het Oostelijk Havengebied. Amsterdam, 1993.

‘Barcelona’ van Bruno Albert